Vissa böcker har angivet multispråk som språk under informationen på hemsidan. Det innebär att boken är skriven på fler språk, i de flesta fall är det engelska och tyska som ingår i boken. 


Det kan handla om att vissa sidor är på ett annat språk gentemot resten av boken. Detta varierar beroende på bok och utgivare.