Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service och support för att förbättra den totala upplevelsen av vår tjänst, genom e-post, chatt, telefon och sociala medier. I detta sammanhang kommer vi att använda dina personuppgifter för att hantera dina frågor, synpunkter, returer och reklamationer. Vi kommer också att analysera data på en aggregerad nivå för att få insikt i våra kunders preferenser, förväntningar, trender etc.

Vi kan komma att kontakta dig via e-post, chatt, telefon, sociala medier eller på annat sätt om det finns ett problem med, eller information om, din beställning. Samt för att efterfråga ditt deltagande i en kundundersökning, som är frivillig.

Läs hela vår personuppgiftspolicy här:
https://www.adlibris.com/se/kundtjanst/personuppifter