För att försöka väcka Letto Frontlight kan du göra följande:

  • Ladda läsplattan några timmar. 
  • Kontrollera att lampan på läsplattans undersida lyser för att säkerställa att den är ordentligt kopplad till datorns USB-uttag eller till eluttaget via USB-adaptern. Letto Frontlight är fulladdad när lampan slocknat. 
  • Prova sedan att hålla in av/på-knappen på läsplattan i ca 20 sekunder. Släpp 3 sekunder och håll in knappen i ytterligare 20 sekunder. Detta bör väcka Letton.

    Om detta inte skulle väcka Letton rekommenderar vi att du tar kontakt med vår kundservice för att få hjälp.