Det går att ta bort böckerna tillfälligt från din Letto. Om du synkroniserar den på nytt kommer de dock tillbaka.


Om du vill ta bort böcker tillfälligt från Letton bibliotek så håller du fingret på bokomslaget ett par sekunder. Du får då upp en ruta där du kan välja att radera.


Önskar man radera e-böcker från sin läsplatta permanent så är du välkommen att kontakta kundservice vid mail.


Tänk på att böckerna, efter att de blivit borttagna, inte går att ladda ner igen.