Läsplattan har fyra förinstallerade ordböcker: Svensk, Norsk, Finsk och Engelsk. Du hittar dem via menyn från startsidan. Klicka Meny > Tillgängliga ordböcker.

För att få ett ord förklarat håller du fingret på ordet inne i boken några sekunder, ordet kommer då att markeras och Letton söker då automatiskt upp förklaringen till ordet, om det finns med i någon av de förinstallerade ordböckerna.

Man kan även installera flera ordböcker, de som finns tillgängliga är DE>DE, IT>IT, EN>EN, EN>FR och EN>IT. Dessa laddas ner via webbläsaren på Letton.

Gör så här:

1. På Lettons startsida klickar på Webbläsare, som du hittar snett ovanför fältet för e-boksbutiken.
2. Anslut till Wi-Fi.
3. Skriv in http://ubibooks.bookeen.com/dic/index.htm i webbläsaren och ladda ned ordboken du önskar.
4. När nedladdningen är klar ser du meddelandet Nedladdningen lyckades på skärmen, tryck då Ok.
5. Tryck på hemknappen och gå till Hem. Den nedladdade ordboken hittar du bland dina tillgängliga ordböcker.