Om ett fel eller en skada uppstår på en köpt vara så kan den reklameras.

Fel som orsakats av normalt slitage omfattas inte av reklamationsrätten.
Reklamation till Adlibris ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år.

Adlibris förbehåller sig rätten att erbjuda en rimlig ersättning av den defekta varan, som till exempel: prisavdrag, ny vara eller återköp.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice via mail för hjälp med din reklamation.