For å prøve å vekke lesebrett Bookeen Diva kan du gjøre følgende:

  • Lad opp lesebrett noen timer. Kontroller at lampen på undersiden av leseplaten lyser for å sikre at den er riktig koblet til datamaskinens USB-kontakt eller til strømuttaket via USB-adapter.

Lesebrett er fulladet når lyset slukkes.

  • Prøv å holde på / av-knappen på leseplaten i ca. 20 sekunder.> Slip og hold knappen inne i ytterligere 20 sekunder. Dette burde "vekke" lesebrett. 
  • Hvis dette ikke fungerer, anbefaler vi at du kontakter vår kundeservice for å få hjelp.