Koble Letto til datamaskinen med hjelp av Micro USB-kabeln som følger med.

Svar Ja på spørsmålet ”Vil du legge til eller ta bort filer?”. Letto blir deretter en flyttbar enhet og alle endringer kan nå gjøres via datamaskinen.

På datamaskinen: Gå til ”Denne datamaskinen/Computer” via Startmenyen (Windows), alternativt åpne Finder (Mac). Klikk på Letto i venstre kolonne > Undermappene som finnes i Letto vises.

E-bøkene dine finner du i mappen ”adlibris.com” som ligger under ”Digital Editions”.

Klikk og dra over ønskede e-bøker fra mappen ”adlibris.com” til ønsket mappe på din datamaskin. De nedlastede e-bøkene finner du i undermappen Digital Editions > Bundle > Norsk.

Husk å koble fra Letto på en sikker måte før du drar ut kabelen.