I henhold til angrefristloven gjelder full returrett i 28 dager fra tidspunktet du mottar varen, dersom du ikke ønsker å beholde den. Kontakt kundeservice dersom du har spørsmål.

Det er viktig at varen er i god stand, og at du legger ved ordrenummeret slik at vi kan koble returen mot din bestilling.

Kunder har rett til å bruke angreretten på brukte varer mot en verdireduksjon, dersom varen er i god stand.

Vær oppmerksom på at returretten ikke gjelder nedlastede e-bøker og MP3-bøker, da disse på grunn av sin beskaffenhet ikke kan returneres. Åpnede og brukte hygieneprodukter, kosmetikk eller andre kroppsnære produkter som in-ears øreplugger, omfattes heller ikke av angrerett/returrett av helse- og hygieneårsaker.

Last ned Angrerettskjema her >

Skjemaet og varen du vil returnere sendes til:

Adlibris returer

Adlibris.com c/o Sentraldistribusjon AS, 

0540 Oslo