Du kan bestille svenske bøker til Norge, men du må bestille via den norske nettsiden. 


Du kan velge land nederst på nettsiden ved å trykke på bytt land/Språk. 


Om du finner en bok på svenske nettsiden som du vil bestille så er det enkleste å søke på bokens ISBN nummer på den norske nettsiden for å finne rett bok.