Adlibris tilbyr e-faktura/EHF for organisasjoner registrert i ELMA/PEPPOL infrastruktur: https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/elma


Opprett en bedriftskonto hos oss. Ved et kjøp angir dere organisasjonsnummer i kassen, det er viktig at dere benytter et organisasjonsnummer som er registrert hos ELMA for å få e-faktura, søk gjerne på organisasjonsnummeret deres her på forhånd: https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/mottakere-i-elma#argument=undefined&query=&page=1


Om dere tilhører en Fylkeskommune er det sannsynlig at det er dette organisasjonsnummeret som er registrert i ELMA. Sjekk gjerne med fakturamottaket deres for nærmere spesifikasjon.


I kassen velger dere betalalternativet "Betal innen 30 dager" og faktura sendes da automatisk som EHF.